zapisać

1. Coś jest (komuś) zapisane w górze, w gwiazdach «coś jest komuś przeznaczone»: W jednym dniu ich chowali: Sumczaka tłumnie, z wieńcami i mową, a Cichowicza ubogo, bez chóru, w trumnie szczerososnowej, którą Szczęsny zbił naprędce z Gawlikowskim. Nieśli ją strugacze na zmianę, uważając na wyboje tej ostatniej drogi kolegi, któremu zmarło się tak nagle i głupio. Widocznie było to zapisane w górze, bo nikt nie umiera od drzazgi wbitej powyżej przegubu. I. Newerly, Pamiątka. Nadchodzący koniec wieku sprawia, że coraz więcej ludzi chce wiedzieć, co zapisane jest w gwiazdach. Cosm 12/1999.
2. Zapisać coś na czyjeś konto, na czyjś rachunek, przestarz. na czyjeś dobro «przypisać coś komuś, uznać czyjąś zasługę lub obciążyć kogoś czymś»: W nowym rządzie (...) da Gama jest także wicepremierem. W rankingach popularności portugalskich polityków od kilku lat regularnie zajmuje najwyższe miejsca. Na jego konto zapisano sukces, jakim było doprowadzenie do referendum niepodległościowego w Timorze Wschodnim (...). GW 10/01/2000. Na jego konto mogę tylko zapisać, że nie siedział za długo w obcym domu, gdzie nie był mile przeze mnie widziany. S. Łubiński, Ballada. Na dobro jego (...) zapisać należy, że dwie główne postacie, inżyniera i córkę hreczkosieja, potraktował nieszablonowo, bo z pewną dyskretną ironią. K. Irzykowski, Pisma II.
3. Zapisać coś na konto, na rachunek czegoś «uznać coś za przyczynę czegoś»: (...) wszystkie nieszczęścia zapisano na rachunek wojny, jak gdyby tylko w czasie wojny męczono i zabijano ludzi (...). M. Dziewulska, Artyści.
4. żart. Zapisać (węglem) w kominie, kredą na ścianie «o czymś niebywałym, osobliwym, o czymś, co bardzo rzadko się zdarza»: Jest prawie dobrze. Mechanizm naszego życia jakoś się ostatnio mniej zacina. Ewa wykupiła nawet obiady. W kominie to zapisać! M. Nurowska, Oczy.
Zapisać coś komuś na minus zob. minus 3.
Zapisać coś komuś na plus zob. plus 4.
Zapisać coś na swoim koncie zob. konto 5.
Zapisać coś złotymi głoskami, zgłoskami zob. złoty 3.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • zapisać — {{/stl 13}}{{stl 8}}{coś} {komuś} {{/stl 8}}na plus {{/stl 13}}{{stl 7}} uznać coś za rzecz pozytywną : {{/stl 7}}{{stl 10}}Należy im to posunięcie zapisać na plus. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zapisać — dk IX, zapisaćpiszę, zapisaćpiszesz, zapisaćpisz, zapisaćał, zapisaćany zapisywać ndk VIIIa, zapisaćsuję, zapisaćsujesz, zapisaćsuj, zapisaćywał, zapisaćywany 1. «zapełnić pismem» Zapisać cały zeszyt. 2. «utrwalić coś pisząc; zanotować» Zapisać… …   Słownik języka polskiego

  • zapisać się — do głosu zob. głos 12. Zapisać się złotymi głoskami, zgłoskami zob. złoty 2 …   Słownik frazeologiczny

  • zapisać (się) — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}zapisywać (się) {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zapisać się [wyryć się] w pamięci — {{/stl 13}}{{stl 7}} zostać dobrze, skutecznie zapamiętanym : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ktoś dobrze zapisał się w pamięci nauczycieli. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zapisać sobie — {{/stl 13}}{{stl 8}}{coś} {{/stl 8}}w pamięci {{/stl 13}}{{stl 7}} zapamiętać coś dobrze : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zapisał sobie w pamięci wygląd tego pięknego miejsca. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zapisywać się – zapisać się — {{/stl 13}}{{stl 7}} wpisywać swoje nazwisko na listę, zgłaszać swoje uczestnictwo w czymś, zostawać członkiem czegoś; wstępować gdzieś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zapisać się do organizacji. Zapisać się na kurs komputerowy.{{/stl 10}}{{stl 18}}ZOB.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • utrwalać się – utrwalić się [zapisywać się – zapisać się] w pamięci — {{/stl 13}}{{stl 7}}zostawać dobrze, dokładnie zapamiętanym : {{/stl 7}}{{stl 10}}To wydarzenie utrwaliło mi się w pamięci. Ona ze względu na tę czerwoną sukienkę zapisała mi się w pamięci. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zapisywać — → zapisać …   Słownik języka polskiego

  • dobro — Zapisać coś na czyjeś dobro zob. zapisać 2 …   Słownik frazeologiczny

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.